domingo, 9 de octubre de 2011

El TALLER D’ART L’ESPANTAOCELLS

El Taller d'art, forma part de l'Associació Cultural l'Espantaocells. Funciona des de 1978 amb un període de descans de 7 anys, del 86 al 93, en que és torna a obrir amb el nom d'Espantaocells.
Des del seu inici, ha participat activament en diferents projectes populars i culturals  de iniciativa propia: fires de dibuix, xarrades, col·loquis, accions, instalacions diverses, exposicions, realització de l'escultura "l'Escola" (donació feta a l'escola pública J. Balmes i que ha estat restaurada el 2008 en un projecte de col·laboració amb l'escola) .  També a impulsat i s'ha sumant, a iniciatives de grup (experiencia interdisciplinar música i plàstica amb E. Segales, creació dels personatges emblematics del corre-foc: El Fullet i la Fantasma, revista local La Pinya, esplais, fires d'entitats, Marató....)

El Taller d'art l'Espantaocells és un projecte educatiu destinat a l’aprenentatge integral de  les arts plàstiques.  Des d’ aquí us animem a rebre’l  amb interès per tot allò que és i  pot aportar, també, com a dinamitzador cultural, donada la pròpia vocació de l’Art de comunicar-se i projectar-se cap enfora. 

Com a directora i coordinadora d’aquest projecte vull explicar-vos qué esperem d’ell i  com m’agradaria que fos.

Treballem per que l’Espantaocells - Taller d’art  sigui un espai:

 Que promogui l’Art com a  font          
        inesgotable d’aprenentatge
  • ·      Que ajudi a comprendre l’Art com a   
  •         comunicador d’una experiència creativa 
  •         concreta
  •       
  •        Que transmeti el gust i  la capacitat 
  •        d’emocionar de l’obra d’Art
  • ·      Que ensenyi a  valorar la aportació de l’Art
  •         dins la  historia. 
       Que  desperti i provoqui canvis en la   
   forma de mirar i de percebre l’Art.
    
  Que sigui un espai de identificació i encontre amb un mateix
        
  I finalment i per sobre de  tot:
  
   Que provoqui, a grans i petits, a PARTICIPAR DE L’EXPERIÈNCIA    REVOLUCIONARIA   DE LA CREACIÓ.


 
D'entre els diferents procediments artistics que es treballen: collage, tècniques pictòriques , dibuix, gravat, modelat, ceràmica, construccions..., Os oferim una petita mostra de treballs realitzats amb animacions. Aquestes, han estat presents, des de sempre, en els nostres programes per la quantitat d'aspectes interesants que permeten treballar.  Des de les primeres pel·lícules amb "Cine-pot" als anys 80, passant pel "Zootrop", fins a les animacions amb suport informàtic  dels nostres dies.                                                                            Aquesta mostra pertany a treballs realitzat amb nens d'entre 8 i 10 anys.
         No et perdis aquesta aventura, apta per a tótes les edats. Vina al taller d'art l'Espantaocells
 Gràcies a tots.
Àngels Rosés